Uppdragsgivare

Exempel på uppdragsgivare som anlitat Rejäl Kommunikation ABs medarbetare: Afrikagrupperna Aftonbladet Botkyrkabyggen Cancerfonden Coop Norge Citat ETC Energimyndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut FOI Formas FMV Göteborgs-Posten Inera AB, (tidigare Sjukvårdsrådgivningen SVR AB) Journale Chocolate Livsmedel i Fokus Locum Länsstyrelsen i Stockholms län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (tidigare Krisberedskapsmyndigheten) Nexans RFSU Roks Skellefteå kommun Skövde Nyheter Statens fastighetsverk Stockholms Hamnar Svenska Dagbladet Sveriges kommuner och landsting SKL Sydasien Telge Bostäder UMO.se VINNOVA Vårdalstiftelsen Vägverket Västfastigheter Året Runt