Tjänster

Kommunikationsstrategier

Rejäl Kommunikation AB hjälper sina uppdragsgivare att skapa strategier för extern och intern kommunikation så att de får maximal effekt och nytta av sina insatser.

Tidningsproduktion

Vi producerar tidningar i samarbete med våra uppdragsgivare. Vi arbetar med hela produktionen – från idéstadiet till formgivning.

Medieproduktion

Vi projektleder, skriver, fotograferar och formger skrivet och filmat informationsmaterial för publicering i tryckta medier, webb eller video/film. Vi bygger även webbplatser i samarbete med ett antal välrenommerade webbproducenter.

Medieträning

Vi vet hur medier arbetar och kan därför skapa skräddarsydda medieträningar för företag, offentliga organisationer och föreningar där vi föreläser, övar och utvärderar.

Kriskommunikation

Vi hjälper organisationer hur de kan kommunicera vid en kris och har mycket stor vana vid att öva organisationer i kriskommunikation. Rejäl Kommunikations ägare har haft centrala roller i mediemotspelen i de stora samverkansövningar (SAMÖ) som arrangerats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samarbete med departement, myndigheter, kommuner, landsting och företag under 2004, 2007, 2008, 2011 och 2014. Vi medverkade även i den internationella övningen Barents Rescue i september 2011.
Läs mer om vad vi kan erbjuda på vår webbplats http://www.kriskommunikation.se