Våra tidningar


Locum Rum är Locums kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Rejäl Kommunikation ansvarade i samarbete med Locums kommunikationsavdelning för produktionen av tidningen mellan 2012-2016. Rejäl Kommunikation gjorde också i samarbete med AD Anders Birgersson en total redesign av tidningen.

Oqtan är OKQ8:s personaltidning som utkommer med fyra nummer per år. Rejäl Kommunikation AB ansvarade i samarbete med OKQ8:s marknadsavdelning för hela produktionen av tidningen.
Kulturvärden är Statens fastighetsverks kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. Rejäl Kommunikation AB ansvarade tillsammans med SFV:s kommunikationsavdelning för produktionen av tidningen mellan 2010-2016.

Kabelvärden är Nexans IKO Swedens kundtidning. Kommer ut med två nummer per år. Rejäl Kommunikation AB ansvarade tillsammans med Nexans kommunikationsavdelning för hela produktionen.

IDS nyhetsbrev är en kundtidning för International Diesel Service, en del av OKQ8, och utkommer med tio nummer per år. Rejäl Kommunikation AB var ansvarig för hela produktionen tillsammans med OKQ8:s avdelning för företagsmarknad.